Jak zdiagnozować FIP


Aż do 2018 roku jedynym sposobem na pewną diagnozę FIP była niestety tylko autopsja. Na szczęście już w 2019 roku pojawiły się nowe testy diagnostyczne które są rozstrzygające i mogą wskazywać na ostateczną diagnozę FIP. Niestety nie wszyscy weterynarze są jeszcze świadomi postępu w diagnostyce, a takowa wiedza jest bardzo cenna i pomocna dla Twojego kota.

FIP może przejawiać się u kota w kilku postaciach: mokrej (wysiękowej), suchej (bezwysiękowej), neurologicznej i/lub okulistycznej. Poniżej znajdziecie więcej szczegółów nt. diagnozowania każdej z tych form – występujących objawów i niezbędnych testów. Należy pamiętać, że każdy przypadek FIP należy traktować holistycznie, jako zespół objawów. Brak niektórych objawów klinicznych lub markerów nie wyklucza FIP. Bezpiecznie jest przyjąć regułę 70% – oznacza to, że nie istnieje konkretny objaw, który zawsze będzie występował w 100% przypadków – a raczej, że są to po prostu najczęściej spotykane objawy. Jednak, warto podkreślić, że szybka poprawa stanu kota przy podawaniu GS-441524 jest sama w sobie wskaźnikiem diagnostycznym.

Mokry FIP (wysiękowy)

Objawy

Najczęstsze objawy kliniczne to wahania temperatury, spadek apetytu oraz aktywności, nudności, żółtaczka. Biegunki lub wymioty również mogą się pojawić. Jednak brak niektórych z tych symptomów nie wyklucza FIP!

USG i RTG

Mokry FIP charakteryzuje się gromadzeniem się płynu w otrzewnej kota (wodobrzusze/wysięk otrzewnowy), płucach (wysięk opłucnowy) lub w worku osierdziowym (wysięk osierdziowy).

Jeśli obecny jest wysięk otrzewnowy, często można zauważyć powiększenie brzuszka u kota – jednak osąd naoczny jest zbyt niedokładny. Jest możliwa obecność wysięku otrzewnowego który nie będzie zauważalny gołym okiem. Ponadto, jeśli obecny jest wysięk opłucnowy lub osierdziowy, nie będziesz w stanie tego stwierdzić gołym okiem, ponieważ nie zachodzą żadne zmiany wizualne w sylwetce kota. Bardzo prawdopodobne jednak, że pojawi się niewydolność oddechowa. Dlatego bardzo ważna jest regularna obserwacja częstości oddechów, jeśli podejrzewamy FIP.

Biorąc pod uwagę powyższe, wykonanie dokładnego USG i/lub RTG jest niezbędne, aby móc prawidłowo ocenić obecność płynu oraz aby wykluczyć inne możliwe przyczyny stanu kota. Ponadto, przy wykonaniu USG brzusznego jesteśmy w stanie ocenić rozmiar węzłów chłonnych krezkowych, które częśtokroć przy FIP są powiększone. Ważne jest, aby uzyskać informację o ich dokładnym rozmiarze, dlatego rekomendujemy wykonanie dokładnego USG wraz z opisem zawierającym ich wymiary.

Pełna morfologia krwi oraz panel biochemiczny

Przy podejrzeniu FIP należy koniecznie wykonać testy krwi. Pełna morfologia praz panel biochemiczny są niezbędne. Typowe markery FIP są zazwyczaj obecne w wynikach powyższych testów, jednak istnieją przypadki będące wyjątkami od tej reguły. Brak obecności podanych wskaźników nie wyklucza FIP!

Zazwyczaj wyniki panelu biochemicznego pokażą obniżone albuminy, podwyższone globuliny, podwyższone białko całkowite, niski wskaźnik a/g oraz podwyższoną bilirubinę. Wyniki morfologii będą zazwyczaj pokażą podwyższoną ilość białych krwinek (WBC), podwyższoną ilość neutrofili, obniżoną ilość limfocytów, niskie RBC, HGB oraz HCT.

U większości kotów z FIP stwierdza się anemię nieregeneratywną (niedokrwistość nieodnawialna).

RT-PCR

Bardzo czuła technika wykrywania i oceny ilościowego mRNA. Technika składa się z dwóch części: syntezy cDNA (komplementarnego DNA) z RNA poprzez odwrotną transkrypcję oraz amplifikacji specyficznego cDNA przez reakcję łańcuchową polimerazy).


Ten test można wykonać na próbce krwi, wysięku lub kału. Należy jednak pamiętać, że:
 – Dodatni wynik RT-PCR dla mutacji FIP bez względu na próbkę jest w 100% ostateczną diagnozą FIP.
– Dodatni RT-PCR dla FCoV przeprowadzony na wysięku jest w 100% ostateczną diagnozą FIP.
– Dodatni wynik RT-PCR dla FCoV przeprowadzony na stolcu lub krwi nie ma wartości diagnostycznej

Należy pamiętać, że odsetek wyników fałszywie ujemnych z RT-PCR wykonanych na krwi i stolcu jest wysoki, dlatego zawsze zaleca się przeprowadzenie testu na próbce z wysięku. Negatywny wynik testu RT-PCR nie nie wyklucza całkowicie FIP. W przypadku, gdy wyniki powrócą negatywnie, przypadek należy interpretować jako całość.

Suchy FIP (bezwysiękowy)

Objawy

Suchy FIP może przebiegać bezobjawowo przez dłuższy okres (postać subkliniczna). Kolejno następuje rozwój infekcji w pełnej postaci. Objawy obejmują fluktuujące gorączki, utratę apetytu, spadek aktywności oraz wagi, jak również zahamowanie wzrostu, rozwoju uzębienia, wysuszoną sierść.

USG

Podczas gdy mokry FIP charakteryzuje się obecnością wysięku i rozproszonego zapalenia organów, dla suchej postaci FIP charakterystyczna jest obecność mniej licznych zmian patologicznych (np. ziarniaków) w organach w obrębie jamy brzusznej i/lub klatki piersiowej, takich jak nerki, jelita, wątroba, płuca, węzły chłonne, lub w oczach i mózgu. Obraz USG w przypadkach suchego FIP z reguły będzie pokazywał powiększoną sieć węzłów chłonnych krezkowych.

Pełna morfologia krwi oraz panel biochemiczny

Przy podejrzeniu FIP należy koniecznie wykonać testy krwi. Pełna morfologia praz panel biochemiczny są niezbędne. Typowe markery FIP bezwysiękowego nie różnią się zazwyczaj od obrazu wyników krwi FIP wysiękowego, jednak istnieją przypadki będące wyjątkami od tej reguły. Brak obecności podanych wskaźników nie wyklucza FIP!

Zazwyczaj wyniki panelu biochemicznego pokażą obniżone albuminy, podwyższone globuliny, podwyższone białko całkowite, niski wskaźnik a/g oraz podwyższoną bilirubinę. Wyniki morfologii będą zazwyczaj pokażą podwyższoną ilość białych krwinek (WBC), podwyższoną ilość neutrofili, obniżoną ilość limfocytów, niskie RBC, HGB oraz HCT.

U większości kotów z FIP stwierdza się anemię nieregeneratywną (niedokrwistość nieodnawialna).

Barwienie immunologiczne: Immunohistochemia tkanki oraz immunofluorescencja w wysiękach cytowirówkowych

Bezpośrednie barwienie FCoV w makrofagach metodą immunofluorescencji w wysiękach cytowirówkowych lub immunohistochemii w tkance jest uważane za najbardziej specyficzny test potwierdzający FIP. Barwienie immunologiczne nie może bezpośrednio różnicować między FCoV i FIPV, ale znalezienie zakażonych makrofagów w charakterystycznych zmianach pirogranulomatycznych lub w wysiękach zapalnych jest wysoce związane z FIP. W ostatnim badaniu, w którym zbadano dużą liczbę kotów z potwierdzonym FIP i kontrolnymi z innymi potwierdzonymi chorobami, dodatnie barwienie immunofluorescencyjne wewnątrzkomórkowego antygenu FCoV w makrofagach wysięku było w 100% predykcyjne dla FIP. Chociaż barwienie immunologiczne ma wysoką pozytywną wartość predykcyjną, ujemna wartość predykcyjna nie jest wysoka, co oznacza, że wynik dodatni prawdopodobnie będzie prawdziwie dodatni, podczas gdy wynik ujemny może nie być prawdziwie ujemny. Dlatego wynik ujemny nie wyklucza diagnozy FIP.

FIP neurologiczny oraz okulistyczny

FIP neurologiczny oraz okulistyczny nie jest trzecim rodzajem FIP, a zaawansowaną formą zmian, mogącą występować zarówno w przypadku FIP wysiękowego jak i bezwysiękowego. Choroba postępuje, wirus rozprzestrzenia się w organizmie i przekracza barierę krew-mózg oraz krew-oko.

Jeśli wystąpią zmiany neurologiczne(m.in. utrata balansu, niedowład kończyny) lub okulistyczne (m.in uveitis, aniskoria), dawka GS potrzebna do przeprowadzenia terapii musi być wyższa, ze względu na trudności w przekraczaniu substancji aktywnej przed wyżej wspomniane bariery.

Napisz do nas

Podejrzewasz FIP u swojego kota? Potrzebujesz pomocy w skutecznym przeprowadzeniu terapii? Napisz do nas:

Leczeniefip@gmail.com

%d blogerów lubi to: